นทธี ศศิวิมล

ผู้เขียน เรื่องหลอนในโรงเรียน 2 และการ์ตูนความรู้ ผีไทย ผีสี่ภาค ผีหลังห้อง ผีโรงแรม

ผลงานเขียน 2 เรื่อง

ผู้ติดตาม 2 คน

นามปากกาอื่นๆ มาริสา / อคิระ