เดือนสิงห์

เด็กหญิงรักการอ่าน ที่โตมาเป็นหญิงสาวรักการอ่าน ฝันจะเป็นคุณยายรักการอ่าน อ่านจนกว่าจะตายจากกันไปข้าง

ผลงานเขียน 10 เรื่อง

ผู้ติดตาม 0 คน

นามปากกาอื่นๆ