ชวลักษณ์

นายแพทย์หนุ่ม (เหลือ) น้อยที่ผ่านประสบการณ์เรื่องภูตผีมาหลายรูปแบบ พร้อมจะนำเรื่องขนหัวลุกมาเล่าสู่กันฟัง

ผลงานเขียน 4 เรื่อง

ผู้ติดตาม 2 คน

นามปากกาอื่นๆ