พังพรอน

อารมณ์ขัน อันร้ายกาจ

ผลงานเขียน 3 เรื่อง

ผู้ติดตาม 2 คน

นามปากกาอื่นๆ