ห้องผี

เขียนโดย TeamHorror BySofa 21/02/2019

หนังสั้นเรื่องนี้ เป็นผลงานที่ส่งเข้าประกวดในโครงการ Short & Shock Film ครั้งที่ 1 หัวข้อ HOME จัดโดย Sofa publishing
แสดงความคิดเห็นความคิดเห็น


บทความนี้ยังไม่มีคนแสดงความคิดเห็น