13/04/2019

เปิดตำนานนางสงกรานต์...ทุงษะเทวี...เทพีประจำปี 2562

 

วันสงกรานต์ หรรษา มาบรรจบ                       เวียนมาครบ หนึ่งปี วันนี้หนา

นางสงกรานต์ เชิญศิระ พระบิดา                    มีนามว่า ทุงษะ พาหะครุฑ

 

นางสงกรานต์ประจำปี 2562

ที่มาของภาพ : scontent

 

       ในที่สุดก็ได้เข้าสู่เทศกาลแห่งความชุ่มฉ่ำหัวใจกันแล้ว สำหรับวันสงกรานต์ในปี 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 13 14 และ 15 เมษายนของทุกปี นอกจากที่ทุกคนจะเฝ้าคอยวันหยุดยาวและการเล่นน้ำสุดหฤหรรษ์แล้วนั้น อีกหนึ่งสิ่งที่จะขาดไม่ได้เมื่อวันสงกรานต์มาถึงก็คือ คำทำนายของเหล่านางสงกรานต์ที่จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละปี โดยนางสงกรานต์ประจำปี 2562 ตามคำประกาศของฝ่ายโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ก็คือ ‘นางทุงษะ’ (ทุงสะ) นั่นเอง

       ก่อนที่จะได้รู้เกี่ยวกับคำทำนายของนางสงกรานต์ปีนี้นั้น เราไปทำความรู้จักเกี่ยวกับตำนานของวันสงกรานต์กันก่อนดีกว่า

       เรื่องราวของตำนานวันสงกรานต์นั้นปรากฏอยู่บนศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ซึ่งเนื้อหาที่จารึกไว้บนแผ่นศิลา ปัจจุบันถูกเรียกว่า ‘ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ’ โดยแบ่งออกเป็นหมวดต่าง ๆ ได้แก่

 

หมวดพระพุทธศาสนา หมวดวรรณคดีร้อยกรอง หมวดวรรณคดีร้อยแก้ว หมวดอักษรศาสตร์ และหมวดเวชศาสตร์ ซึ่งมีอยู่มากมายนับพันแผ่น

 

ตัวอย่างแผ่นศิลาจารึก วัดพระเชตุพน ฯ

ที่มาของภาพ : readthecloud

 

ตัวอย่างแผ่นศิลาจารึก วัดพระเชตุพน ฯ

ที่มาของภาพ : bloggang

 

       ศิลาดังกล่าวสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงมีพระราชประสงค์ให้พระอารามเป็นมหาวิทยาลัยสำหรับประชาชนทั่วไป ทรงให้นำองค์ความรู้จากปราชญ์ของไทยและสรรพศิลปะวิทยาการต่าง ๆ จารึกลงบนแผ่นหินอ่อน ประดับไว้ตามบริเวณผนัง เสาพระระเบียง บริเวณรอบพระอุโบสถ พระวิหาร วิหารคด และศาลารายรอบพระมณฑปภายใน

 

       ใจความในศิลาจารึกเกี่ยวกับตำนานวันสงกรานต์นั้นกล่าวว่า ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเศรษฐีที่เพียบพร้อมไปด้วยเงินทองทรัพย์สินมากมายแต่ไม่มีบุตรไว้สืบสกุล วันหนึ่งนักเลงสุราที่มีบ้านอยู่ใกล้ ๆ กับเศรษฐีต่อว่าเศรษฐีที่ไม่มีบุตร จนกระทั่งเศรษฐีน้อยใจ จึงได้บวงสรวงพระอาทิตย์ พระจันทร์ ตั้งจิตอธิษฐานขอบุตร ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีบุตรแม้ว่าจะตั้งจิตอธิษฐานอยู่นานหลายปีก็ตาม

 

ที่มาของภาพ : idofragrance

 

       กระทั่งวันหนึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ยกขึ้นสู่ราศีเมษ เศรษฐีได้พาบริวารไปยังต้นไทรริมน้ำ พอไปถึงก็ได้นำข้าวสารล้างในน้ำเจ็ดครั้ง แล้วหุงบูชาอธิษฐานขอบุตรกับรุกขเทวดาในต้นไทร รุกขเทวดาเห็นใจเศรษฐีจึงเหาะไปเฝ้าพระอินทร์และประทานเทพบุตรให้องค์หนึ่งนามว่า ธรรมบาล ไม่ช้าเทพบุตรก็คลอดออกมามีชื่อว่า ธรรมบาลกุมาร

 

 

 

 

       ธรรมบาลกุมารมีความเฉลียวฉลาดสามารถเรียนรู้ภาษานก และมีความรอบรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ รอบด้าน อยู่มาวันหนึ่ง ท้าวกบิลพรหมได้ลงมาถามปัญหากับธรรมบาลกุมาร 3 ข้อ โดยตั้งเงื่อนไขว่า ถ้าธรรมบาลกุมารตอบได้ก็จะตัดพระเศียรบูชา แต่ถ้าตอบไม่ได้จะตัดศีรษะธรรมบาลกุมารแทน

 

ที่มาของภาพ : matichon

 

       เดิมทีธรรมบาลกุมารก็คิดว่าตนคงตอบคำถามท้าวกบิลพรหมไม่ได้แน่ เพราะเวลาก็ล่วงเลยมาหลายวัน จนกระทั่งตนไปบังเอิญได้ยินนกคุยกันเกี่ยวกับคำตอบนั้น และด้วยความที่ตนฟังภาษานกรู้เรื่องจึงทำให้วันรุ่งขึ้น ธรรมบาลกุมารสามารถตอบคำถามของท้าวกบิลพรหมได้ และไม่ต้องโดนตัดศีรษะ

 

       แต่พระเศียรของท้าวกบิลพรหมเป็นอันตราย ตกไปอยู่ที่ใดก็จะเกิดความแห้งแล้ง ไม่ว่าจะเป็นบนอากาศ บนดินหรือในน้ำ ดังนั้น ธิดาทั้งเจ็ดจึงต้องนำพานมารองรับ และนำไปประดิษฐานไว้ในถ้ำคันธชุลี และผลัดเวียนกันมาเพื่อเชิญพระเศียรของบิดาออกแห่เมื่อครบ 365 วัน

 

ที่มาของภาพ : picpost

   

       ตามคำประกาศของฝ่ายโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ในปีนี้วันมหาสงกรานต์นั้นตรงกับวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน ซึ่งนางสงกรานต์ประจำวันนี้ก็คือ นางทุงษะเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกทับทิม อาภรณ์แก้ว-ปัทมราค ภักษาหารอุทุมพร พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงสังข์ เสด็จนั่งมาเหนือหลังครุฑ

 

       โดยคำทำนายนั้นจะพิจารณาได้จาก 3 องค์ประกอบเป็นเบื้องต้น ได้แก่ วันมหาสงกรานต์ตรงกับวันไหน อิริยาบถนางสงกรานต์เป็นอย่างไร (โดยนางสงกรานต์จะมีทั้งหมด 4 อิริยาบถ) และองค์ประกอบสุดท้ายคืออาวุธประจำกายของนางสงกรานต์คืออะไร เมื่อพิจารณาแล้วก็จะเกิดเป็นคำทำนายของปี 2562 ว่า

 

‘วันจันทร์เป็นธงชัย, วันเสาร์เป็นอธิบดี, วันอาทิตย์เป็นอุบาทว์

วันจันทร์เป็นโลกาวินาศ

ปีนี้วันพฤหัสบดีเป็นอธิบดีฝน

บันดาลให้ฝนตก 500 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 50 ห่า

ตกในมหาสมุทร 100 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 150 ห่า ตกในเขาจักรวาล 200 ห่า

นาคให้น้ำ 3 ตัว

เกณฑ์ธัญญาหารได้เศษ 2 ชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในภูมินาจะเกิดกิมิชาติ (ด้วงกับแมลง) จะได้ผลกึ่งเสียกึ่ง

 เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีปถวี (ดิน) น้ำงามพอดี

 

       ถึงแม้ว่านางสงกรานต์ประจำปีนี้อาจจะไม่ได้ ‘แรง’ เหมือนเมื่อปีที่แล้ว น้ำท่ามีใช้อุดมสมบูรณ์หากแต่พืชผลทางการเกษตรหรือไร่นาต้องระมัดระวังผลกำไรอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควร

 

นางสงกรานต์ประจำปี 2561

ที่มาของภาพ : f.ptcdn

                    

       แต่ก็มีบางคำทำนายที่ได้ระบุเอาไว้ว่าปี 2562 นี้ ‘เกณฑ์ธัญญาหารชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในไร่นาจะเกิดกิมิชาติ คือมีด้วงแมลงรบกวน ข้าวกล้าจะได้ผล 1 ส่วน เสีย 5 ส่วน บ้านเมืองจะเกิดยุทธสงคราม จะฆ่าฟันกัน จะนิราชจากกัน จะฉิบหายเป็นอันมากแล’

 

       อย่างไรก็ดี วันสงกรานต์เรียกได้ว่าเป็นวันปีใหม่ของไทยและเป็นวันมหามงคลซึ่งได้เวียนมาถึงแล้วนั้น เราทุกคนก็ควรประพฤติแต่สิ่งที่ดี กลับบ้าน รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ใช้เวลาอยู่กับครอบครัว และระมัดระวังในการเดินทาง รวมไปถึงการเล่นน้ำอย่างประหยัดและงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเพื่อความเป็นสิริมงคลและขจัดปัดเป่าสิ่งร้าย ๆ ออกไปจากชีวิตกันนะคะ

 

ข้อมูลอ้างอิงและภาพประกอบ : เปิดตำนานนางสงกรานต์...ทุงษะเทวี...เทพีประจำปี 2562 

เรียบเรียงโดย

LittleFullMoon

สิ่งลึกลับที่มองไม่เห็นด้วยตา ก็คิดไปว่าไม่มี แต่รู้ตัวอีกทีก็อาจจะอยู่ใกล้ๆนี้โดยที่มองไม่เห็นก็ได้
แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น


บทความนี้ยังไม่มีคนแสดงความคิดเห็น

บทความที่เกี่ยวข้อง


เรื่องเด่น


นิยายประจำวัน


TODAY | พุธ
เมื่อหัวใจต้องค้นหาคำตอบ...ระหว่างคนที่ชอบ...กับ...คนที่ใช่