19/08/2019

ศิลป์จุ่ม พิธีกรรม หรือ ธรรมเนียมปฏิบัติ ?

 

       ศิลป์จุ่ม เป็นหนึ่งในกิจกรรมรับน้องของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หลาย ๆ สถาบัน บางมหาวิทยาลัยคือพิธีกรรม บางมหาวิทยาลัยคือธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งทำสืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่น โดยมี ศิลปะ เข้ามาเกี่ยวข้อง และแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีจุดประสงค์และรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป

 

 

       สำหรับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีชื่อประเพณีว่า ศีลจุ่ม ซึ่งเป็นศัพท์ในพิธีกรรมของคริสต์ศาสนา คือการรับศีลล้างบาปเพื่อเข้าสู่จารีตแห่งความเป็นคริสต์ศาสนิก ประเพณีนี้จะมีเพียงรุ่นพี่ที่จบไปแล้วเท่านั้นที่จะใช้พู่กันหรือแปรงจุ่มสีทาไปบนร่างกายน้องปี 1 ได้ ซึ่งหมายถึงการถ่ายทอดศิลปะที่มีอยู่ในตัวพี่ให้ซึมซาบเข้าไปสู่ตัวน้อง หรืออีกนัยยะหนึ่งคือการให้พร ขอให้น้องปี 1 เรียนจบเหมือนรุ่นพี่

 

 

 

       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีชื่อเรียกว่ากิจกรรมนี้ว่า พิธีศิลป์จุ่ม ไหว้ครูช่าง ซึ่งเป็นพิธีไหว้ครูของคณะสถาปัตย์ และเป็นการรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยเฉพาะ เป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความเคารพ การระลึกถึงพระคุณของคณาจารย์และสถาปนิกอาวุโส และการปวารณาตัวเข้าเป็นสถาปนิกที่ดีในอนาคต แสดงถึงความสามัคคีกลมเกลียวร่วมแรงร่วมใจในการสร้างสรรค์สังคมวงการสถาปัตย์ที่ดีต่อไป โดยมีการแสดงศิลปนาฏศิลป์ร่วมในพิธีด้วย และส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ จะมีช่วงเวลาที่อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมและพี่ ๆ สาดสีที่มีลักษณะเป็นแป้งหรือฝุ่นและน้ำใส่กลุ่มน้อง ๆ เหมือนเป็นการเพิ่มความเข้มข้นของสี และทำความสะอาดไปด้วย

 

ที่มาของภาพ : สโมสรนักศึกษา คณะสถาปัตย์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้นก็มีพิธีศิลป์จุ่มเช่นกัน ถือเป็นความเชื่อว่า ก่อนศิษย์จะเข้าศึกษาวิชาการ ทางศาสตร์สายอาชีพนี้ ควรจะมีการบูชาครู ครอบครู จากครูคนแรกในสายนี้เสียก่อน โดยจะแบ่งเป็นพิธีอวมงคลทางสายพุทธ เพื่อเป็นการแสดงความรำลึกถึงอาจารย์ผู้ร่วมสอนสั่งตลอดจนนักศึกษาในคณะที่ได้เสียชีวิตลง ด้วยการทำบุญทักษิณาวัตรให้กับผู้วายชน และพิธีพราหมณ์ ซึ่งพิธีศิลป์จุ่มจะอยู่ในส่วนของพิธีพราหมณ์นี้เอง เป็นการที่ครู อาจารย์ อาวุโส สถาปนิก ศิษย์เก่า มาเป็นตัวแทนของเทพ จุ่มมือทางศิลปะความคิดลงในบันทึกเพื่อความทรงจำได้เป็นศิษย์ของสถาบันอย่างสมบูรณ์ และมีแสดงการละเล่นฟ้อนรำแสดงความยินดี

 

ที่มาของภาพ : อัลบั้มภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

       ในส่วนของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นั้น พิธีศิลป์จุ่มเป็นประเพณีที่เหล่าคณาจารย์และรุ่นพี่ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ทำการต้อนรับเหล่าน้องใหม่ด้วยการจุ่มสีลงบนเสื้อขาวของปี 1 ซึ่งสีเหล่านี้เป็นตัวแทนของความหวังดีจากคณาจารย์และรุ่นพี่ให้แต่งแต้มเรื่องราวดี ๆ แก่เหล่าน้องใหม่ ซึ่งสวมเสื้อขาวอันเป็นสัญญาถึงความบริสุทธิ์ที่รอสีสันจากพี่ ๆ ในคณะจรรโลงจากพี่สู่น้อง

       แต่พิธีหรือประเพณีศิลป์จุ่มกลับเป็นที่ถกเถียงของบุคคลภายนอก ในเรื่องความปลอดภัยของสีที่นำมาใช้ระบายลงไปบนร่างกายของรุ่นน้องปี 1 ในบางมหาวิทยาลัย และติติงถึงการไม่เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ รวมถึงสิทธิเหนือร่างกายของบุคคลอื่นด้วย สำหรับทางคณาจารย์ของสถาบันเองอาจต้องรับฟังความคิดเห็นและคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาเช่นกัน

 

ข้อมูลอ้างอิงและภาพประกอบ : ‘ศิลป์จุ่ม’ พิธีกรรม หรือ ธรรมเนียมปฏิบัติ ?

เรียบเรียงโดย

อมีณา

มนุษย์ที่ชอบอ่านหนังสือ ดูซีรีส์ ดูหนัง ฟังเพลง ท่องเที่ยว และกิน เสพเรื่องราวความสยองระทึกขวัญผ่านตัวงานจนกลายเป็นคนไม่กลัวผี (แต่ก็ไม่ลบหลู่) มีชีวิตวนเวียนอยู่ในสายงานสื่อสิ่งพิมพ์
แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น


บทความนี้ยังไม่มีคนแสดงความคิดเห็น

บทความที่เกี่ยวข้อง


เรื่องเด่น


นิยายประจำวัน


TODAY | พฤหัสบดี
เศียรสะบั้น พลันสูญสิ้น วิญญา บ่วงพัทธา ปาสาณ ผลาญชีวี!