นิยายทั้งหมด


นิยายทั้งหมดที่จบแล้ว


นิยายประจำวัน


TODAY | วันพุธ
เขาผู้กำเนิดจากดาวอสูร เนื่องเพราะต้องการพลิกชะตาฟ้า จึงจำต้องได้นางมาเป็นชายา นางคือคุณหนูสามตระกูลหลี่ ผู้มีความลับต้องปิดบัง จึงจำต้องแต่งงานกับเขาอย่างไม่เต็มใจ

เรื่องเด่น